FAQ

Waarom nú deze actie?

Op dit moment (april 2020) wordt nationaal de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek opgesteld, in vervolg op het Klimaatakkoord. Daarin dreigen op initiatief van nationale branche- en belangenorganisaties enkele overgangsregelingen en uitzonderingen opgenomen te worden.

Die regelingen halen feitelijk de totale klimaatambitie op stadslogistiek onderuit. Veel bedrijven zijn al bezig met de invoering van zero-emissie stadslogistiek in 2025 en staan er klaar voor. Juist die bedrijven zijn te weinig zichtbaar en worden niet voldoende gehoord. Zij kunnen door deze actie gezamenlijk hun stem laten horen.

Wat is het verschil met GreendealZES?

ZES25 is een platform voor ondernemers die snelheid willen maken met nul-emissie stadslogistiek. Met dit platform geven zij hun belang en ambitie een stem.

GreendealZES is een breed netwerk dat door de overheid is opgezet om bedrijven, instellingen en gemeenten met elkaar in contact te brengen en samen projecten te ontwikkelen.

Is ZES25 een organisatie?

Nee, er zijn geen bestuur en statuten. ZES25 een spontaan initiatief van ondernemers die elkaar kennen vanuit de landelijke netwerken voor stadslogistiek. In eerste instantie is het bedoeld om te voorkomen dat er vertragingen en drempels in de uitvoeringsagenda worden ingebouwd. Als er veel goede respons uit het veld komt en er resultaten geboekt worden, kan het platform een basis zijn voor een meer structurele organisatie.

Wie kunnen zich aansluiten bij ZES25?

Iedereen die bedrijfsmatig te maken heeft met logistiek in binnensteden en die zich inzet om emissie effectief terug te brengen naar nul in 2025. Er is geen limitatieve lijst, maar gedacht wordt aan verladers, logistieke dienstverleners, groothandels, producenten of verhuurders van voertuigen, leveranciers van laadinfrastructuur, fietskoeriers, stadshubs, maar ook winkel- of bouwbedrijven, ZZP’ers, city-managers et cetera.

Worden deze ondernemers nu niet goed vertegenwoordigd?

Er zijn sterke brancheorganisaties, zoals TLN, Evofenedex of RAI-automotive industry.nl die actief deelnemen aan de netwerken voor nul-emissie stadsdistributie. Binnen deze organisaties zijn verschillende stromingen die elk hun eigen accenten leggen. ZES25 keert zich niet tegen deze organisaties, maar wil de “groene stromen” daarbinnen een steun in de rug geven. ZES25 wil met iedereen samenwerken voor goed resultaat.

Kunnen gemeenten of particulieren ook meedoen?

ZES25 is een platform voor ondernemers. We zijn heel blij als gemeenten, organisaties of particulieren hun steun voor de inzet van ZES25 ook uitspreken. Als we veel reacties krijgen gaan we een goede vorm zoeken om dat vast te leggen en ook zichtbaar te maken.

Uitklappen
aan het laden