Achtergrond: ondernemers willen zero-emissie stadslogistiek in 2025

8 april 2020

Verschillende samenwerkende ondernemers die actief zijn in vernieuwende vormen van stadslogistiek verenigen zich in het platform ZES25, om gezamenlijk te zorgen voor grote verminderingen in CO2-uitstoot.

In het Klimaatakkoord zijn concrete afspraken gemaakt én vastgelegd over stadslogistiek:

In de 30-40 grotere steden worden in Green Deal Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES)-verband uiterlijk in 2020 middelgrote zero-emissie zones (ZE-zones) vastgesteld zoals die met ingang van 2025 voor goederenvervoer zullen gelden.
Klimaatakkoord

Een nieuw systeem van stadslogistiek, het bundelen van goederenstromen en vervoeren in zero-emissie voertuigen, levert een besparing van 1,0 Mton CO2 op.

Sinds de Green Deal Zero-emissie Stadslogistiek van 2014 is veel tijd en geld geïnvesteerd in zero emissie voertuigen, laadinfrastructuur, nieuwe logistiek via stadshubs en slimme IT-systemen. Daarnaast kunnen we in de komende periode collega-ondernemers en overheden met raad en daad bijstaan in deze transitie. We brengen kennis en ervaring in, en investeren in nieuwe bedrijvigheid en publiek-private samenwerking. Zo lossen we alle uitdagingen rondom ZES 2025 op.

Dat is onze overtuiging.

Kortom: Veel ondernemers en steden staan klaar om verantwoordelijkheid te nemen en in 2025 1,0 Mton CO2 te besparen in de stadslogistiek.

Een aantal betrokken partijen toont helaas te weinig ambitie. Ze beogen vertraging en pleiten voor generieke uitzonderingen tot 2030 of soms zelfs 2035. Daarmee stellen ze feitelijk het doel van Zero-Emissie Stadlogistiek 2025 uit. Dát kunnen we ons als samenleving niet veroorloven en het is niet nodig. We moeten nu het nieuwe geluid laten horen.

ZES25 roept iedereen die zich wel wil houden aan de afspraak van zero-emissie stadslogistiek in 2025 op om zich aan te melden op ZES25.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via post@zes25.nl